Projekční činnost

Vše začíná projektem. I my jsme se vyprofilovali z původní projekční kanceláře. Postupem času jsme si více a více uvědomovali důležitost spojení realizačního a projekčního týmu. Jen tak se mohou představy zákazníka v co největší míře zhmotnit ve skutečnost.

V našem podání není architekt jen umělcem, ale především člověkem, který s Vámi Vaše představy probere, navrhne varianty řešení a spolu s Vámi vybere tu nejvhodnější. Bude s Vámi po celou dobu přípravy projektové dokumentace a i dále.

V případě staveb s naším týmem specialistů připraví studii, projekt pro územní řízení, pro stavební řízení a i projekt pro výběr dodavatele. Vyřídí územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační souhlas. V mezidobí už probíhá projekt interiéru.

Pro lepší názornost pro Vás připravíme i 3D vizualizace stavebních celků i interiérů. Jsme PEERS CZ.